Tjänster

Takvärme

Vi säljer, installerar och underhåller din takvärme

Som fastighetsägare ansvarar man för att fastighetens anläggningar är säkra för personer, husdjur och egendom. A och O är att installationer är rätt utförda med rätt materiel. För att sen säkra en lång livstid krävs översyn och en del underhåll. Under våra långa och kalla vintrar ser man många fastigheter som saknar eller har felaktiga takvärmeanläggningar.
Vi säljer, installerar och underhåller system för takvärme. Våra medarbetare har kompetens och lång erfarenhet av installation av takvärmeanläggningar. Säkerhetsutrustning och rutiner gås igenom regelbundet för att ha 100% kontroll över arbetsmomenten. Vid arbete med takvärme har vi aldrig ensamarbete.

Låt oss titta på er takanläggning för att se vad vi kan hjälpa till med i form av reparation, underhåll eller service. Kontakta oss även ni som inte idag har någon takanläggning.
Ingen fråga är fel, det är vi som ska ge er rätt information och förslag på takanläggning.

 

Samarbetspartner