Tjänster

Energieffektivisering

Med modern energieffektivisering kan vi minska dina elkostnader

Energieffektivisering är ett brett område där det går att förbättra både ekonomi och miljö.
Med moderna styrsystem och andra smarta åtgärder kan vi eleffektivisera bostadsrätten och fastigheten och därmed minska elkostnaderna rejält. Att bara byta belysningsarmaturer och ljuskällor kan snabbt reducera energiförbrukningen. Den optimala effekten fås när vi ser över alla delar som påverkar energiförbrukning samt hur de samverkar med varandra.
Låt oss se över Er elanläggning för att få ge förslag på förbättringar.