Tjänster

Entreprenad

Vi utför elinstallationer i entreprenader både inom nyproduktion och i Rot-projekt i alla slags lokaler och byggnader- allt från lägenheter, kontor och offentliga byggnader. Detta sker ofta i samarbete med byggbolag, men utför det också gärna i egen regi